Strefy zagrozenia atex

W miejscach, w jakich potrafi przyjść zagrożenie wybuchu gazów, mgieł lub oparów palnych, zastosować musimy wentylatory przeciwwybuchowe, których jakość zatwierdza nie tylko renoma producenta, ale i oznaczenie „EX”. Symbol ten znaczy rodzaj ochrony przeciwwybuchowej tzw. explosion proof. Urządzenie z takim oznaczeniem spełnia wszystkie zasady dyrektywy ATEX, przy czym zgoda z napisanymi w niej zasadami jest właśnie wymogiem kierowanym do producentów tego gatunku urządzeń. Na projektancie instalacji odciągowej jest natomiast obowiązek oznaczenia strefy zagrożenia wybuchem oraz dobór urządzenia dopasowane dla pomieszczenia zarówno pod kątem wykonywanej czynności, kiedy również wielkości.

Każdy dom, bez powodu na kontynuowaną kampanię, powinien być wyposażony nie dopiero w najprawdziwszej kondycji urządzenia potrzebnego do regularnej pracy, lecz i dobrze dopasowane instalacje odciągowe, które zadbają o zabezpieczenie i zdrowie osób zatrudnionych. Oczywiście na sprawy tego typu budynków zaprojektowane zostały wentylatory przemysłowe, które cechuje zarówno wysoka klasa, kiedy również odporność wziętych w nich tematów.

Możemy napotkać się na pozostałe typy poczynając od uniwersalnych wentylatorach przemysłowych, promieniowych, a ponadto maszyny do profesjonalnych zastosowań, w niniejszym nawet przykłady do montażu w okapach kuchennych i różnego typu urządzania oznaczone symbolem „EX” dla budynków, w jakich stoi ryzyko zanieczyszczenia powietrza gazami palnymi. Gra tymże w ofercie są dostępne również mobilne odciągi wiórowe, a jeszcze podciśnieniowe wyciągi stanowiskowe.

Kolejnym rodzajem są osiowe wentylatory ścienne i kanałowe, a jeszcze modele, które są przeznaczone do montażu na dachu budynku. Maszyny cechuje bardzo skuteczna wydajność i jakość użytych przy ich produkcji elementów.

Większe systemy wymiany powietrza w obiektach handlowych, przemysłowych, usługowych, gastronomicznych także kolejnych budują się na zajęciu centrali wentylacyjnych przystosowanych do m.in. wilgoci i stopnia zanieczyszczenia powietrza wyciąganego z lokalu.