Srodki gasnicze i sprzet gasniczy

Pożary można gasić na kilka rodzajów, wszystko zależy przecież od pozostałych czynników. Wśród nich chodzi wymienić materiał palny, jego ilość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Miejsce ma i czas, który minął od momentu wzniecenia ognia. W jakich sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

knee active plus Knee Active Plus vägen till knäsmärta

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych alkoholi w okolicy spalania i na ograniczeniu stężenia tlenu do cenie, w jakiej spalanie staje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, znajduje się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w dziedzinie spalania. Warto także dodać, że najlepsze rezultaty gaśnicze zajmuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, powstające w miejscach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie a najczęściej obraca się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest niezbędna w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna zaczynana istnieje podobnie do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czyli do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie albo same zabezpieczenie miejsca pożaru z wykorzystaniem pary wodnej, będzie owym dużo pomocne, im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również przejawia się pomocna, jednak absolutnie w mieszkaniach zamkniętych o małej kubaturze. Ponadto, pary wodnej używa się też do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako środek gaśniczy, nie prawdopodobnie być przyjmowana na swobodnych przestrzeniach. Przecież nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w sukcesach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie bierze się i w wnętrzach, w których prawdopodobnie ona przynieść poparzenia wydobywających się w nich pracowników. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można szybko się poparzyć. Gaszenie parą wodną skupia się też z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.