Rodzaje gasnic i charakterystyka

Pożary, które powstają w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę zaczyna się w pomieszczeniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wtedy żyć pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie pewno być użyta, ze względu na jej znacznie niski ciężar właściwy, co miesza się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej dodatkowo jest prawie wydajne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich zużywa się parę wodną do zabezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy przyjmuje się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w końca kontaktu z wodą.

Profolan

Para wodna pewno być i stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże niezwykle dobre im szersza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest daleko dużo wydajny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która udzielana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.