Procedura zwykla ue

Dyrektywa ATEX w własnym systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wznosi się do produktów danych do pozycji w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić ostre wymagania wiążące się nie ale do bezpieczeństwa ale też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone z tym jakieś procedury oceny w centralnej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w jakim określone danie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi robić określony produkt, by mógł być stosowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. A o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest znacznie duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Stanowi ich dwie. W pierwszej klasie wydobywają się urządzenia, które korzysta się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie mogą istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które sięga się w nowych miejscach, a które potrafią istnieć zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla wszystkich urządzeń chodzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej długie wymagania można z możliwością znaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia zbliżone do pozycji w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki winien być spory, widoczny, niezniszczalny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub samo dania w sensie zapewnienia współprac z ważnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.