Pozar krwi

Informacja z zakresu gaszenia pożaru jest głównym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jakiś z najbardziej trudnych żywiołów, trudnych do zapamiętania, szybko rozprzestrzeniający się i zmieniający wszystko co napotka na prostej drodze. Każde pomieszczenie, w jakim występują ludzie, powinno stanowić właśnie urządzone w narzędzia przeciwpożarowe, które będą były skuteczną broń w akcji z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z zdrowymi sprzętami, które zapewniają do opanowywania ognia i zabezpieczania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto musi czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, zatrzymuje się bowiem przy pomocy tego pojedynczego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju bądź same instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i dokona, że pożar coraz dużo wykorzysta na sił. W zwalczaniu niektórych pożarów, niezwykle skuteczne okazuje się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to technika gaszenia parą, która wykazuje tak dużą skuteczność, jednak stanowi takie ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej wykorzystania na prawdziwej przestrzeni, bowiem w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą wykaże się za toż wyjątkowo aktywne w mieszkaniach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki stosowaniu technologii polegającej na leczeniu hamującym dopływu tlenu i dużym zaniżaniu jego poziomu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów lub nawet instalacji elektrycznych. Ważna zasada działania pary gaśniczej liczy na kompatybilności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im wyższa temperatura zapłonu palącego się materiału, tym wyjątkowo dobra w konkurencji z płomieniami okaże się para.