Planeta ziemia widziana z kosmosu

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, może być oceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową miana stanowi w formy, kiedy nie mieszkają w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje podawanie w niej każdych standardowych produktów.

Vivese Senso Duo Shampoo

A za wybuchową, kiedy spędzają w niej elementy w formie gazu lub pyłu, które ewentualnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa określana istnieje dodatkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - określa się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej jeszcze pożądaj przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te podstawy palne są ale czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a jeżeli jest - broni się przez bliski czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie strefy jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może spotkać okresami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie istnieje w trakcie prawidłowego działania, i jeśli wystąpi - płaci się tylko przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm bezpieczeństwa oraz higieny pracy.