Kasy fiskalne sosnowiec

Tłumacze zazwyczaj dokonują przekładów wypowiedzi z języka innego na język swój a wyłącznie wybrani z nich potrafią drugi język na końcu dobrze, by móc zwlekać z języka ojczystego. Niekiedy w trakcie większych konferencji lub spotkań biznesowych potrafi się zdarzyć, iż tłumacze nie reprezentują wszystkich potrzebnych kombinacji językowych. Sytuacja taka że posiadać przykładowo miejsce, kiedy niemiecki tłumacz przekłada wypowiedź niemieckiego prelegenta na angielski, zaś tłumacz języka angielskiego dopiero wtedy wykonuje tłumaczenie mowy na język czytelny dla pozostałych uczestników wydarzenia. Jest wówczas metoda określana powszechnie mianem relay, czyli tłumaczenie pośrednie poprzez inny język obcy.

Pod nazwą pivot rozumiany jest tłumacz współuczestniczący w omawianej procedurze, który przekłada dla nowych tłumaczy artykuł na język zrozumiały dla nowych tłumaczy symultanicznych. Tacy tłumacze posiadają uprawnienia do manewru znanego pod terminem retour, a wtedy szkolenia z języka ojczystego na ważny język aktywny. Jeżeli mniej popularnym językiem jako biernym włada zaledwie sam bądź dwóch tłumaczy, to tłumaczą oni z omawianego języka na własny język aktywny, który działa następnie jako pivot dla pozostałych tłumaczy z własnych kabin. Dzięki stosowaniu techniki tłumaczenia pośredniego możliwe są konferencje przy niewielkiej liczbie kombinacji językowych oraz pozwoli zaoszczędzić środki finansowe.

Wadami metody relay jest natomiast zwiększone ryzyko popełnienia błędu przy szkoleniu z pozostałego tłumaczenia tudzież znacząca różnica w sezonie pomiędzy wystąpieniem mówcy a chwilą usłyszenia ostatecznego tłumaczenia przez użytkowników. Eksperci z biur tłumaczy w Warszawie zauważają, że może toż istnieć wyjątkowo uciążliwe zwłaszcza, kiedy podczas przemówienia prelegent coś prezentuje bądź pokazuje. Przez ostatnie pojawia się również niezamierzony efekt komiczny w form, gdy połowa widowni nagradza mówcę aplauzem, gdyż już usłyszała koniec wystąpienia, z zmiany druga połówka publiczności czyni akurat to samo, aczkolwiek dopiero z opóźnieniem spowodowanym późniejszym odsłuchaniem tłumaczenia na indywidualny styl.