Kasa fiskalna novitus soleo plus e

Pomimo, iż konieczność posiadania kasy fiskalnej novitus deon w realizacje gospodarczej zdobywa coraz szerszą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów zdjęcia z tego obowiązku.

Utrata prawa do takiego rozwiązania, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek stosowania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z obszaru naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi powiązane z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego i lekarzy. To kto tak właściwie nie pragnie pamiętać kasy fiskalnej? Między innymi zajmują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do dużych czynności. Podatnik wykonujący prace zwolnione przedmiotowo nie potrzebuje ich księgować na kasie fiskalnej. Kto nie musi mieć kasy fiskalnej: dostawa usługi lub świadczeń z obszaru usług nadawczych, usług internetowych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w stron naturalnej, usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi powiązane z obróbką odpadów, usługi związane z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomoce w kierunku noclegów, usługi dostarczane przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi finansowe oraz ubezpieczeniowe, wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami, usługi powiązane z biegiem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z zachowaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi oferowane przez organizacje oraz zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wysoko wymienione, mogą dodatkowo mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do tego zwolnienia przysługuje ze względu na budowę sprzedaży podatnika. Jeśli obrót z prace wymienionych miał w ubiegłym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może używać ze zwolnienia z kas dla całości sprzedaży.