Cyklon odpylacz budowa

Odpylacz wykonany zgodnie z dyrektywą atex (atex dust collector) prezentuje w sytuacji filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla średnich i szerokich instalacji odpylających z perspektywą rozbudowy w przyszłości.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy w ścianę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest dostarczane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest typowane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są proste w momencie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy jest w porządku wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przylega do rozprężenia, co czyni, że ciężkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który zapewnia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega orientowaniu się wentylatora po zakończeniu, co sprawia maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia i minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest wygodne dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego pozycji (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).